Nabídka otevřených kurzů

TermínNázevMísto konáníLektorCena
30.8.2019
250 vyuč. hodin
Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová formaVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek10 900 KčiDetail
13.9.2019 - 13.12.2019
60 vyuč. hodin
Studium pro logopedické asistentyLipka, BrnoMgr. Martina Černá6 700 KčiDetail
14.9.2019 - 14.12.2019
60 vyuč. hodin
Studium pro logopedické asistentyHotel Bona Serva, Praha-ŽižkovMgr. Martina Černá6 700 KčiDetail
19.9.2019 - 13.11.2019
32 vyuč. hodin
Základy mentorských dovednostíVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek8 900 KčiDetail
19.9.2019
8 vyuč. hodin
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)Lipka, BrnoMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčiDetail
19.9.2019
8 vyuč. hodin
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)VIC ČVUT, Praha 6PaedDr. Adriana Pavlikovská1 390 KčiDetail
20.9.2019
8 vyuč. hodin
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxiLipka, BrnoMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčiDetail
25.9.2019
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnostLipka, BrnoMgr. Jiří Hruška1 390 KčiDetail
26.9.2019
8 vyuč. hodin
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxiVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jiří Hruška1 390 KčiDetail
26.9.2019 - 27.9.2019
16 vyuč. hodin
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníkyVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Ilona Štorová, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.4 450 KčiDetail
30.9.2019
8 vyuč. hodin
AutismusVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Helena Kumperová1 390 KčiDetail
03.10.2019 - 25.10.2019
32 vyuč. hodin
Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnoceníVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Ivana Chramostová, MBA5 390 KčiDetail
03.10.2019 - 04.10.2019
16 vyuč. hodin
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníkyLipka, BrnoMgr. Ilona Štorová, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.4 450 KčiDetail
07.10.2019
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnostVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jarmila Sulovská1 390 KčiDetail
10.10.2019
8 vyuč. hodin
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Marika Kropíková1 390 KčiDetail
10.10.2019 - 11.10.2019
16 vyuč. hodin
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníkyVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Ilona Štorová, Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.4 450 KčiDetail
11.10.2019
8 vyuč. hodin
Pedagogická diagnostika a tvorba IVPVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Marika Kropíková1 390 KčiDetail
14.10.2019 - 15.10.2019
16 vyuč. hodin
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních školVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková2 790 KčiDetail
16.10.2019 - 17.10.2019
16 vyuč. hodin
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních školLipka, BrnoPaedDr. Adriana Pavlikovská2 790 KčiDetail
18.10.2019
250 vyuč. hodin
Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová formaVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek12 900 KčiDetail
21.10.2019
8 vyuč. hodin
Sociální klima třídy a role učiteleLipka, BrnoMgr. Dana Forýtková1 390 KčiDetail
23.10.2019 - 24.10.2019
16 vyuč. hodin
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práceHotel Bona Serva, Praha-ŽižkovMgr. Jiří Hruška2 790 KčiDetail
23.10.2019 - 11.12.2019
32 vyuč. hodin
Výcvikový modul mentorských dovednostíVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek10 900 KčiDetail
04.11.2019 - 25.11.2019
16 vyuč. hodin
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práceVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jarmila Sulovská2 790 KčiDetail
06.11.2019 - 09.4.2020
80 vyuč. hodin
Výcvik mentorských dovednostíVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek25 980 KčiDetail
07.11.2019
8 vyuč. hodin
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školyVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 390 KčiDetail
18.11.2019
8 vyuč. hodin
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 390 KčiDetail
19.11.2019 - 20.11.2019
16 vyuč. hodin
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práceVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jiří Hruška2 790 KčiDetail
19.11.2019
8 vyuč. hodin
Třídní učitel, jeho povinnosti a působení v běžné i inkluzivní tříděVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 390 KčiDetail
22.11.2019
8 vyuč. hodin
Logopedie každý den cíleně a hravěVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Martina Černá1 390 KčiDetail
26.11.2019
8 vyuč. hodin
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chováníVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Marika Kropíková1 390 KčiDetail
27.11.2019
8 vyuč. hodin
Pedagogická diagnostika a tvorba IVPVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Hana Saláková1 390 KčiDetail
27.11.2019
8 vyuč. hodin
Podpůrná opatření u žáků základní školyVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Marika Kropíková1 390 KčiDetail
28.11.2019 - 29.11.2019
16 vyuč. hodin
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práceLipka, BrnoMgr. Ivana Chramostová, MBA2 790 KčiDetail
28.11.2019
8 vyuč. hodin
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školyLipka, BrnoPaedDr. Adriana Pavlikovská1 390 KčiDetail
29.11.2019
8 vyuč. hodin
Logopedie každý den cíleně a hravěLipka, BrnoMgr. Martina Černá1 390 KčiDetail
02.12.2019
8 vyuč. hodin
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresůmVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Helena Kumperová1 390 KčiDetail
04.12.2019
8 vyuč. hodin
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK)Lipka, BrnoMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčiDetail
06.12.2019
8 vyuč. hodin
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školyVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 390 KčiDetail
09.12.2019
8 vyuč. hodin
Žáci se SPU v inkluzivním vzděláváníVIC ČVUT, Praha 6Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 390 KčiDetail
12.12.2019
8 vyuč. hodin
ADHD nebo LMD? Poruchy chováníVIC ČVUT, Praha 6Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 390 KčiDetail
12.12.2019 - 13.12.2019
16 vyuč. hodin
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práceVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Ivana Chramostová, MBA2 790 KčiDetail
16.12.2019 - 19.12.2019
16 vyuč. hodin
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práceLipka, BrnoMgr. Ivana Chramostová, MBA2 790 KčiDetail
16.12.2019
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnost (ŠD/ŠK)VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jarmila Sulovská1 390 KčiDetail
18.12.2019
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnostVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jiří Hruška1 390 KčiDetail
22.1.2020
8 vyuč. hodin
Kooperativní a párové metody učeníVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Lukáš Heřman1 390 KčiDetail
04.3.2020
8 vyuč. hodin
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní školeVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Lukáš Heřman1 390 KčiDetail
24.3.2020 - 25.3.2020
16 vyuč. hodin
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práceVIC ČVUT, Praha 6PhDr. Libor Kyncl2 790 KčiDetail
25.3.2020
8 vyuč. hodin
Žáci se SPU v inkluzivním vzděláváníVIC ČVUT, Praha 6Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 390 KčiDetail
28.4.2020 - 29.4.2020
16 vyuč. hodin
Žáci se specifickými poruchami učeníVIC ČVUT, Praha 6Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.2 790 KčiDetail
29.4.2020
8 vyuč. hodin
Metody pro rozvoj finanční gramotnostiVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Lukáš Heřman1 390 KčiDetail
13.5.2020 - 14.5.2020
16 vyuč. hodin
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních školVIC ČVUT, Praha 6PhDr. Libor Kyncl2 790 KčiDetail