Kurzy na zakázku – pro sborovny

Každý akreditovaný kurz pro Vás rádi připravíme na klíč – pro celý pedagogický sbor nebo několik vybraných učitelů.

Vyberte své téma, pošlete nám poptávku a lektor přijede přímo k Vám do školy.

Případně nám zavolejte nebo napište e-mail: + 420 607 040 733, infra@infracz.cz

NázevHodinová dotace kurzu
Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga4 vyuč. hodinDetail
Aktuální otázky ochrany osobních údajů ve školství4 vyučovací hodinyDetail
Vztah školy a zákonných zástupců4 vyučovací hodinyDetail
Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání (4 vyuč. hod.)4 vyuč. hodinyDetail
Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání8 vyuč. hodinDetail
Právo, dokumentace a legislativa v praxi MŠ – třídní knihy (ne)jsou strašákem2 hodinyDetail
Práva a povinnosti ředitele, učitele, asistenta pedagoga – práva a povinnosti zákonného zástupce2 hodinyDetail
Tenký led medikace, zdravotnických úkonů a bezpečnosti v praxi škol5 vyuč. hodinDetail
Pasti a nástrahy aktualizace školního řádu2 hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Naučte se říkat, co se vám nelíbí!2 hodinyDetail
Správní právo ve škole2 vyuč. hodinyDetail
Pracovně-právní vztahy ve školách6 vyuč. hodinDetail
Základní dokumentace školy očima advokáta - pro MŠ6 vyuč. hodinDetail
Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-154 vyuč. hodinyDetail
Práce s dyslektiky při výuce cizího jazyka4 vyuč. hodinyDetail
Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním8 vyuč. hodinšablonyDetail
MS PowerPoint pro učitele 24 vyuč. hodinyDetail
MS PowerPoint pro učitele 14 vyuč. hodinyDetail
Kognitivně-behaviorální přístupy k sebepoškozování v dětském a adolescentním věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kognitivně-behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kognitivně-behaviorální intervence při práci s ADHD a poruchami chování u dětí a adolescentů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Globální rozvojové vzdělávání v MŠ4 vyuč. hodinyDetail
Elektronické nástěnky4 vyuč. hodinyDetail
Ať není plánování noční můrou pedagoga8 vyuč. hodinDetail
Dítě s mutismem v běžné mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Úvod do zdravotní tělesné výchovy v MŠ4 vyuč. hodinyDetail
Využití cvičebních pomůcek a pohybových her v rámci zdravotní tělesné výchovy v MŠ4 vyuč. hodinyDetail
Jak získat další prostředky pro činnost školy aneb Fundraising8 vyuč. hodinDetail
Vzdělávací pobytový program: PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky MŠ16 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na prezentace8 vyuč. hodinDetail
Efektivní využití MS Office pro pedagogy8 vyuč. hodinDetail
Sebepoznání a osobnost učitele4 vyuč. hodinyDetail
Dobře fungující týmy v práci škol4 vyuč. hodinyDetail
Použití tabletů v hodině i ve volném čase8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy používání tabletů ve výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů8 vyuč. hodinDetail
Jak vést obtížné manažerské rozhovory8 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní řízení školy s důrazem na motivaci pracovníků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ředitel jako leader - učitel jako leader8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vlastní hodnocení mateřské školy8 vyuč. hodinDetail
Právní vědomí ředitele školy8 vyuč. hodinDetail
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga8 vyuč. hodinšablonyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě2 hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Volná výchova dětí, ANO či NE?2 hodinyDetail
Kurz přežití pro ředitele škol8 vyuč. hodinDetail
Integrální leadership pro ředitele škol8 vyuč. hodinDetail
Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti16 vyuč. hodinšablonyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Jak do dubu aneb typologie osobnosti prakticky2 hodinyDetail
Jazykový metodický kurz pro výuku anglického jazyka60 vyuč. hodinDetail
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil4 vyuč. hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi2 hodinyDetail
Vývojové zvláštnosti dětí do 7 let4 vyuč. hodinyDetail
Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi4 vyuč. hodinyDetail
COACHING I. pro řídící pracovníky ve školství8 + 4 vyuč. hodinyšablonyDetail
Proč roste agresivita u dětí4 vyuč. hodinyDetail
Neklidné a zbrklé dítě4 vyuč. hodinyDetail
Agrese a její řešení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)60 vyuč. hodinšablonyDetail
Letní škola pro učitele angličtiny32 hodinšablonyDetail
Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak přistupovat k dítěti s autismem8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neukázněné dítě v předškolním věku8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnické vzdělávání - využití vzdělávacích sad Lego ve výuce MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ergonomie a rozvoj dětské kresby16 vyuč. hodinšablonyDetail
Poruchy pozornosti a SPUCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus II8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ochrana osobních údajů v souvislostech epidemické situace4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě4 vyuč. hodinyDetail
Angličtina - Pohádka nás naučí8 vyuč. hodinšablonyDetail
PowerPoint pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Cloudové služby ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase - zaměřeno na MS Teams/Office 3658 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase - Google Workspace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Testování žáků a hlasování - šetření času a námahy učitelů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Zábavná výuka s technikou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Grafomotorika a vše co k ní patří16 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Multikulturní výchova v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení a role učitele (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Motivace dětí v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Environmentální výchova v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování u dětí v předškolním věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání16 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská pregramotnost v mateřské škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání16 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)16 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky MŠ16 vyuč. hodinšablonyDetail
Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu16 vyuč. hodinšablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení - dle aktuálních změn od 1.1.20218 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma16 vyuč. hodinšablonyDetail
Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (MŠ)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Foukací harmoničky a zvonkohry v rukách dětí jako motivační nástroj na cestě k písničce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu16 vyuč. hodinšablonyDetail
Individualizace vzdělávání v MŠ40 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi24 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v mateřských školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol40 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie od narození do dospělosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodičem6 vyuč.hodinDetail
Šikana8 vyuč. hodinDetail
Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jazyk a řeč – správná řeč, předpoklad úspěšného školáka8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti jejich zvládání8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy MŠ12 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Agresivita (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v mateřské škole6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy chování u dětí v předškolním věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neukázněné dítě v předškolním věku6 vyuč. hodinDetail
Rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostika6 vyuč. hodinDetail
Podpora rozvoje funkčních gramotností u dětí předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak mít v pořádku dokumentaci v MŠ z hlediska právních předpisů7 vyuč. hodinDetail
Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak individualizovat, když je třída plná dětí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku (6 vyuč. hodin)6 vyuč. hodinDetail
Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Co, kdy a jak v předškolním věku?8 vyuč. hodinšablonyDetail
Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Role dospělého při vytváření emočně podporujícího prostředí6 vyuč. hodinDetail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga I.8 vyuč. hodinšablonyDetail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga II.8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tvorba pravidel s dětmi a prosociální činnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hranice a rituály ve výchově dětí6 vyuč. hodinDetail
Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů8 vyuč. hodinDetail
Příběh a emoce6 vyuč. hodinDetail
Fonologické uvědomění si jazyka6 vyuč. hodinDetail
Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ8 vyuč. hodinDetail
Jazyk a řeč – výuka řeči dětí v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hra a dramatizace pohádek a jejich důležitost ve vývoji dítěte8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hrajeme a zpíváme si s pohádkou4 vyuč. hodinyDetail
Hudebně-pohybové náměty pro tematické celky5 vyuč. hodinDetail
Pohádky se zpěvem a s padákem5 vyuč. hodinDetail
Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hry v mateřské škole6 vyuč. hodinDetail
Asertivita v prostředí MŠ6 vyuč. hodinDetail
Komunikace v krizových situacích8 vyuč. hodinDetail
Komunikace s rodičem6 vyuč. hodinDetail
Kreativita a rozvojové úkoly v rámci školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tým a týmová spolupráce (MŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Tvorba projektů pro předškolní zařízení6 vyuč. hodinDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinšablonyDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP) - pro PV8 vyuč. hodinDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hodnocení v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: On-line zdroje – výukové objekty a nástroje (MŠ)4 vyuč. hodinyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Cyklus webinářů: Školní vzdělávací program v MŠ a jeho inovace8 vyuč. hodinDetail
Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti16 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace dětí cizinců do mateřských škol8 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Anglická gramatika hrou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Anglická gramatika hrou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Pohádka nás naučí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (MŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace dětí cizinců do mateřských škol8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hry a herní principy v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hry a herní principy v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Nedirektivní komunikace v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hyperaktivita a poruchy chování v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hyperaktivita a poruchy chování v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Každý začátek je těžký aneb uvádění začínajících učitelek do praxe MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Talent a jeho základní atributy8 vyuč. hodinDetail
Stres a co s ním8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikační dovednosti v praxi8 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Spolupráce mateřské školy a rodiny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Funkční plánování jako cesta k efektivnímu hodnocení v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Proč jsme ve stresu4 vyuč. hodinyDetail