Kurzy na zakázku – pro sborovny

NázevHodinová dotace kurzu
WEBINÁŘ: Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ: Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ: Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ: Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání16 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu16 vyuč. hodinšablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
Foukací harmoničky a zvonkohry v rukách dětí jako motivační nástroj na cestě k písničce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu16 vyuč. hodinšablonyDetail
Individualizace vzdělávání v MŠ40 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi24 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v mateřských školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol40 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodičem6 vyuč.hodinDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání poruch10 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy MŠ12 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Agresivita8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinšablonyDetail
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v mateřské škole6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neukázněné dítě v předškolním věku6 vyuč. hodinDetail
Rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostika6 vyuč. hodinDetail
Podpora rozvoje funkčních gramotností u dětí předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak mít v pořádku dokumentaci v MŠ z hlediska právních předpisů7 vyuč. hodinDetail
Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak individualizovat, když je třída plná dětí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku6 vyuč. hodinDetail
Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Co, kdy a jak v předškolním věku?8 vyuč. hodinDetail
Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Role dospělého při vytváření emočně podporujícího prostředí6 vyuč. hodinDetail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga I.8 vyuč. hodinšablonyDetail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga II.8 vyuč. hodinšablonyDetail
Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tvorba pravidel s dětmi a prosociální činnosti v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hranice a rituály ve výchově dětí6 vyuč. hodinDetail
Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů aneb jak vychovávat dítě, které není mé6 vyuč. hodinDetail
Příběh a emoce6 vyuč. hodinDetail
Fonologické uvědomění si jazyka6 vyuč. hodinDetail
Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ8 vyuč. hodinDetail
Hra a dramatizace pohádek a jejich důležitost ve vývoji dítěte8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hrajeme a zpíváme si s pohádkou4 vyuč. hodinyDetail
Hudebně-pohybové náměty pro tematické celky5 vyuč. hodinDetail
Pohádky se zpěvem a s padákem5 vyuč. hodinDetail
Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte5 vyuč. hodinDetail
Hry v mateřské škole6 vyuč. hodinDetail
Asertivita v prostředí MŠ6 vyuč. hodinDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Komunikace s rodičem6 vyuč. hodinDetail
Kreativita a rozvojové úkoly v rámci školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tým a týmová spolupráce16 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Tvorba projektů pro předškolní zařízení6 vyuč. hodinDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Polytechnická pregramotnost v mateřské škole8 vyuč. hodinDetail
Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinDetail
Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ: Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole8 vyuč. hodinDetail