Nabídka kurzů pro sborovny

Název
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin) (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Návyky pro osobní rozvoj (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Komunikace s rodiči (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Foukací harmoničky a zvonkohry v rukách dětí jako motivační nástroj na cestě k písničce (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Individualizace vzdělávání v MŠ (40 vyuč. hodin)šablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty (60 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi (24 vyuč. hodin)šablonyDetail
Společné vzdělávání v mateřských školách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol (40 vyuč. hodin)šablonyDetail
Komunikace s rodičem (6 vyuč.hodin)Detail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (6 vyuč. hodin)Detail
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (10 vyuč. hodin (1-2 dny))Detail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání poruch (10 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? (6 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy MŠ (12 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Dyspraxie (6 vyuč. hodin)Detail
Agresivita (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Šikana (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Autismus (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v mateřské škole (6 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Neukázněné dítě v předškolním věku (6 vyuč. hodin)Detail
Rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostika (6 vyuč. hodin)Detail
Podpora rozvoje funkčních gramotností u dětí předškolního věku (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Jak mít v pořádku dokumentaci v MŠ z hlediska právních předpisů (7 vyuč. hodin)Detail
Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Jak individualizovat, když je třída plná dětí (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku (6 vyuč. hodin)Detail
Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Co, kdy a jak v předškolním věku? (8 vyuč. hodin)Detail
Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Role dospělého při vytváření emočně podporujícího prostředí (6 vyuč. hodin)Detail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga II. (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Tvorba pravidel s dětmi a prosociální činnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Hranice a rituály ve výchově dětí (6 vyuč. hodin)Detail
Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů aneb jak vychovávat dítě, které není mé (6 vyuč. hodin)Detail
Příběh a emoce (6 vyuč. hodin)Detail
Fonologické uvědomění si jazyka (6 vyuč. hodin)Detail
Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Hra a dramatizace pohádek a jejich důležitost ve vývoji dítěte (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Hrajeme a zpíváme si s pohádkou (4 vyuč. hodiny)Detail
Hudebně-pohybové náměty pro tematické celky (5 vyuč. hodin)Detail
Pohádky se zpěvem a s padákem (5 vyuč. hodin)Detail
Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte (5 vyuč. hodin)Detail
Hry v mateřské škole (6 vyuč. hodin)Detail
Asertivita v prostředí MŠ (6 vyuč. hodin)Detail
Komunikace v krizových situacích (12 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Komunikace s rodičem (6 vyuč. hodin)Detail
Kreativita a rozvojové úkoly v rámci školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Tým a týmová spolupráce (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Tvorba projektů pro předškolní zařízení (6 vyuč. hodin)Detail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům (8 vyuč. hodin)šablonyDetail