Kurzy na zakázku – pro sborovny

Každý akreditovaný kurz pro Vás rádi připravíme na klíč – pro celý pedagogický sbor nebo několik vybraných učitelů.

Vyberte své téma, pošlete nám poptávku a lektor přijede přímo k Vám do školy.

Případně nám zavolejte nebo napište e-mail: + 420 607 040 733, infra@infracz.cz

NázevHodinová dotace kurzu
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Angličtina - Pohádka nás naučí8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINŘ K ŠABLONÁM: Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: PowerPoint pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Cloudové služby ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Testování žáků a hlasování8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Zábavná výuka s technikou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komplexní péče v oblasti digitální gramotnosti učitelů8+17 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Grafomotorika a vše co k ní patří16 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - AJ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: On line učitel = televizní moderátor4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Žák a školní třída v období Covid-194 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání4 vyuč. hodinyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Motivace žáků ke školní úspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Online výuka – šance na reálnou změnu?8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hranice a rituály ve výchově dětí8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Vzdělávání žáků cizinců na základní škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Návyky pro osobní rozvoj (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školská legislativa - společné vzdělávání v ZŠ – dle aktuálních změn od 1.1.20218 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele - jak předejít vyčerpání, stresům (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asistent pedagoga jako člen týmu8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Metody pro rozvoj finanční gramotnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - AJ a NJ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Sociální klima třídy a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Time management a stres management8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Time management a stres management8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Kyberšikana jako jedna z variant rizikového chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky16 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se specifickými poruchami učení16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Sociální klima třídy a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol (ŠD/ŠK)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Aktivní učitel - inovativní metody výuky cizích jazyků16 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostní a sociální rozvoj – koučovací přístup ve výuce16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ56 vyuč. hodinšablonyDetail
Základní výcvik mentorských dovedností56 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení32 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení32 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení a chování – kurz pro pedagogy 3. stupně6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé6 vyuč.hodinDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti6 vyuč. hodinDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodičem6 vyuč.hodinDetail
Zapojme rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu6 vyuč. hodinDetail
Konflikt s rodičem a způsoby jeho řešení6 vyuč. hodinDetail
Šikana8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodinDetail
Neukázněný a neprospívající žák6 vyuč. hodinDetail
Přístup k dětem z neúplných rodin6 vyuč. hodinDetail
Týrané a zanedbávané dítě ve škole6 vyuč. hodinDetail
Vyjednávání v problematických situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Extremistické a xenofobní chování jako jedna z variant rizikového chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet (ZŠ a ZUŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Herní aktivity v českém jazyce4 vyuč. hodinyDetail
Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství4 vyuč. hodinyDetail
Čeština nemusí být nudná4 vyuč. hodinyDetail
Čeština může bavit děti i učitele4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Metody vyučování čtení6 vyuč. hodinDetail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tým a týmová spolupráce (ZŠ a ZUŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Škola, základ života – práce třídního učitele6 vyuč. hodinDetail
Od skupinové práce ke kooperaci18 vyuč. hodinDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (ZŠ, SŠ a ZUŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě6 vyuč. hodinDetail
Koučovací přístupy ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kreativní a rozvojové úkoly v rámci školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hodnocení žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Etická výchova v životě školy10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku (6 vyuč. hodin)6 vyuč. hodinDetail
Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace v krizových situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
Koučovací dovednosti pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Zavádění a rozvoj tandemové výuky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Možnosti posílení spolupráce školy s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Spolupráce dvou pedagogických pracovníků při realizaci výuky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Online výuka – šance na reálnou změnu?8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinšablonyDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
Autorita učitele – známá, či neznámá?8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: On-line zdroje – výukové objekty a nástroje (ZŠ)4 vyuč. hodinyDetail
NJ - Slovní zásoba hravě a zábavně8 vyuč. hodinšablonyDetail
Gramatika nemusí být nuda8 vyuč. hodinšablonyDetail
Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná angličtina8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná gramatika8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rozvoj učební autonomie žáků ZŠ a SŠ s využitím ICT8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Rozvoj učební autonomie žáků ZŠ a SŠ s využitím ICT8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT ve všeobecně vzdělávácích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Metody aktivního učení16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Anglická gramatika hrou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Anglická gramatika hrou8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Pohádka nás naučí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hospitační činnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hospitační činnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Skupinové a kooperativní vyučování8 vyuč. hodinšablonyDetail
"No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtina16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: "No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtina16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Aktivní učitel - Zásobník aktivit pro distanční výuku anglického jazyka2 hodinyDetail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost – Aktivity nejen do hodin matematiky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Talent a jeho základní atributy8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Stres a co s ním8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ ŠABLONÁM: Komunikační dovednosti v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Autismus II.8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy učení a chování8 vyuč. hodinšablonyDetail