Kurzy na zakázku – pro sborovny

NázevHodinová dotace kurzu
WEBINÁŘ: Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ: Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinDetail
Time management a stres management8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kyberšikana jako jedna z variant rizikového chování8 vyuč. hodinDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky16 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se specifickými poruchami učení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Sociální klima třídy a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol (ŠD/ŠK)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Aktivní učitel - inovativní metody výuky cizích jazyků16 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostní a sociální rozvoj – koučovací přístup ve výuce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ56 vyuč. hodinšablonyDetail
Základní výcvik mentorských dovedností56 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení32 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení32 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami8 vyuč. hodinšablonyDetail
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení a chování – kurz pro pedagogy 3. stupně6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé6 vyuč.hodinDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti6 vyuč. hodinDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)Detail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodičem6 vyuč.hodinDetail
Zapojme rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu6 vyuč. hodinDetail
Konflikt s rodičem a způsoby jeho řešení6 vyuč. hodinDetail
Šikana8 vyuč. hodinšablonyDetail
Agresivita8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodinDetail
Neukázněný a neprospívající žák6 vyuč. hodinDetail
Přístup k dětem z neúplných rodin6 vyuč. hodinDetail
Týrané a zanedbávané dítě ve škole6 vyuč. hodinDetail
Vyjednávání v problematických situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Extremistické a xenofobní chování jako jedna z variant rizikového chování8 vyuč. hodinDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy8 vyuč. hodinDetail
Herní aktivity v českém jazyce4 vyuč. hodinyDetail
Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství4 vyuč. hodinyDetail
Čeština nemusí být nudná4 vyuč. hodinyDetail
Čeština může bavit děti i učitele4 vyuč. hodinyDetail
Metody vyučování čtení6 vyuč. hodinDetail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tým a týmová spolupráce16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Škola, základ života – práce třídního učitele6 vyuč. hodinDetail
Od skupinové práce ke kooperaci18 vyuč. hodinDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě6 vyuč. hodinDetail
Koučovací přístupy ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu8 vyuč. hodinDetail
Kreativní a rozvojové úkoly v rámci školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hodnocení žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Etická výchova v životě školy10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
Koučovací dovednosti pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Zavádění a rozvoj tandemové výuky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Možnosti posílení spolupráce školy s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Spolupráce dvou pedagogických pracovníků při realizaci výuky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Online výuka – šance na reálnou změnu?8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinDetail
Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
Autorita učitele – známá, či neznámá?8 vyuč. hodinDetail