Kurzy na zakázku – pro sborovny

Každý akreditovaný kurz pro Vás rádi připravíme na klíč – pro celý pedagogický sbor nebo několik vybraných učitelů.

Vyberte své téma, pošlete nám poptávku a lektor přijede přímo k Vám do školy.

Případně nám zavolejte nebo napište e-mail: + 420 607 040 733, infra@infracz.cz

NázevHodinová dotace kurzu
Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga4 vyuč. hodinDetail
Ozobot a jeho využití ve výuce algoritmizace a informatického myšlení4 vyučovací hodinyDetail
Jak začít s výukou algoritmizace a informatického myšlení4 vyučovací hodinyDetail
Digitalizace řízení školy4 vyuč. hodinyDetail
Digitální infrastruktura ve škole aneb co všechno ve škole může být "digi"4 vyuč. hodinyDetail
Aktuální otázky ochrany osobních údajů ve školství4 vyučovací hodinyDetail
Vztah školy a zákonných zástupců4 vyučovací hodinyDetail
2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ (4 vyuč. hod.)4 vyuč. hodinyDetail
2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ8 vyuč. hodinDetail
Geometrie v rovině a prostoru na 1. stupni ZŠ (4 vyuč. hod.)4 vyuč. hodinyDetail
Geometrie v rovině a prostoru na 1. stupni ZŠ8 vyuč. hodinDetail
Práva a povinnosti ředitele, učitele, asistenta pedagoga – práva a povinnosti zákonného zástupce2 hodinyDetail
Tenký led medikace, zdravotnických úkonů a bezpečnosti v praxi škol5 vyuč. hodinDetail
Pasti a nástrahy aktualizace školního řádu2 hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Naučte se říkat, co se vám nelíbí!2 hodinyDetail
Správní právo ve škole2 vyuč. hodinyDetail
Pracovně-právní vztahy ve školách6 vyuč. hodinDetail
Základní dokumentace školy očima advokáta – pro ZŠ6 vyuč. hodinDetail
Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-154 vyuč. hodinyDetail
Práce s dyslektiky při výuce cizího jazyka4 vyuč. hodinyDetail
Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním8 vyuč. hodinšablonyDetail
MS PowerPoint pro učitele 24 vyuč. hodinyDetail
MS PowerPoint pro učitele 14 vyuč. hodinyDetail
Kognitivně-behaviorální přístupy k sebepoškozování v dětském a adolescentním věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kognitivně-behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kognitivně-behaviorální intervence při práci s ADHD a poruchami chování u dětí a adolescentů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Globální rozvojové vzdělávání v MŠ4 vyuč. hodinyDetail
Elektronické nástěnky4 vyuč. hodinyDetail
Ať není plánování noční můrou pedagoga8 vyuč. hodinDetail
Zdravotní tělesná výchova v ZŠ (2. stupeň)8 vyuč. hodinDetail
Zdravotní tělesná výchova v ZŠ (1. stupeň)8 vyuč. hodinDetail
Práce s reklamou a autentickými materiály v ČJ6 vyuč. hodinDetail
Podporujeme chuť ke čtení4 vyuč. hodinyDetail
Motivace žáků k učení4 vyuč. hodinyDetail
Aby byla skupinová práce efektivní4 vyuč. hodinyDetail
Jak získat další prostředky pro činnost školy aneb Fundraising8 vyuč. hodinDetail
Vzdělávací pobytový program: PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky16 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na prezentace8 vyuč. hodinDetail
Efektivní využití MS Office pro pedagogy8 vyuč. hodinDetail
Sebepoznání a osobnost učitele4 vyuč. hodinyDetail
Dobře fungující týmy v práci škol4 vyuč. hodinyDetail
Dříve tabuizovaná témata v literatuře pro děti a mládež6 vyuč. hodinDetail
ČJ literatura a estetická výchova8 vyuč. hodinšablonyDetail
Exkurze do moderní literatury dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Literatura a film6 vyuč. hodinšablonyDetail
Použití ICT ve výuce8 vyuč. hodinDetail
Použití tabletů v hodině i ve volném čase8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy používání tabletů ve výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ8 vyuč. hodinDetail
Humorem k pohodě a vyšší efektivitě v hodinách cizích jazyků8 vyučovacích hodinDetail
Sociální a emoční učení (SEL) na praktických příkladech - cizí jazyky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů8 vyuč. hodinDetail
Jak vést obtížné manažerské rozhovory8 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní řízení školy s důrazem na motivaci pracovníků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ředitel jako leader - učitel jako leader8 vyuč. hodinšablonyDetail
iPad (tablet, mobilní telefon) a fotografování5 vyuč. hodinDetail
Komiks ve výuce4 vyuč. hodinyDetail
Tablet v projektové výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Právní vědomí ředitele školy8 vyuč. hodinDetail
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga8 vyuč. hodinšablonyDetail
Učíme se s iPadem8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení žáků základní školy - zkušenosti, metody a techniky z praxe8 vyuč. hodinDetail
QR kódy ve výuce4 vyuč. hodinyDetail
Učíme informatiku na 1. stupni4 vyuč. hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě2 hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Volná výchova dětí, ANO či NE?2 hodinyDetail
Kurz přežití pro ředitele škol8 vyuč. hodinDetail
Sdílení zkušeností z výuky venku od první třídy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrální leadership pro ředitele škol8 vyuč. hodinDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Jak do dubu aneb typologie osobnosti prakticky2 hodinyDetail
Použití ICT v matematice8 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - párové a kooperativní učení v matematice8 vyuč. hodinDetail
Podpora učební autonomie žáků prostřednictvím ICT8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT v práci učitele 2. stupně ZŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT v práci učitele 1. stupně ZŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jazykový metodický kurz pro výuku anglického jazyka60 vyuč. hodinDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi2 hodinyDetail
Vývojové zvláštnosti dětí do 7 let4 vyuč. hodinyDetail
Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi4 vyuč. hodinyDetail
COACHING I. pro řídící pracovníky ve školství8 + 4 vyuč. hodinyšablonyDetail
Osobnost učitele a žáka4 vyuč. hodinyDetail
Proč roste agresivita u dětí4 vyuč. hodinyDetail
Neklidné a zbrklé dítě4 vyuč. hodinyDetail
Agrese a její řešení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)60 vyuč. hodinšablonyDetail
Stručný průvodce změnami RVP ZV2 vyuč. hodinyDetail
Letní škola pro učitele angličtiny32 hodinšablonyDetail
Aktivní učitel - výukové metody8 vyuč. hodinšablonyDetail
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak přistupovat k dítěti s autismem8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?8 vyuč. hodinšablonyDetail
Polytechnické vzdělávání - využití vzdělávacích sad Lego ve výuce ZŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Číst se naučí každý8 vyuč. hodinDetail
Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ergonomie a rozvoj dětské kresby16 vyuč. hodinšablonyDetail
Poruchy pozornosti a SPUCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus II8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ: Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Webinář: Žák, školní třída a distanční vzdělávání - návrat ke společnému soužití ve škole4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ochrana osobních údajů v souvislostech epidemické situace4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě4 vyuč. hodinyDetail
Angličtina - Pohádka nás naučí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
PowerPoint pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Cloudové služby ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase - zaměřeno na MS Teams/Office 3658 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase - Google Workspace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Testování žáků a hlasování - šetření času a námahy učitelů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Zábavná výuka s technikou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komplexní péče v oblasti digitální gramotnosti učitelů8+17 vyuč. hodinšablonyDetail
Grafomotorika a vše co k ní patří16 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - AJ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: On line učitel = televizní moderátor4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Žák a školní třída v období Covid-194 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání4 vyuč. hodinyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace žáků ke školní úspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Online výuka – šance na reálnou změnu?8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Vzdělávání žáků cizinců na základní škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Návyky pro osobní rozvoj (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školská legislativa - společné vzdělávání v ZŠ – dle aktuálních změn od 1.1.20218 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele - jak předejít vyčerpání, stresům (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus8 vyuč. hodinšablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - AJ a NJ8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Sociální klima třídy a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Time management a stres management8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Time management a stres management8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kyberšikana jako jedna z variant rizikového chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ16 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se specifickými poruchami učení16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Sociální klima třídy a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol (ŠD/ŠK)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Aktivní učitel - inovativní metody výuky cizích jazyků16 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostní a sociální rozvoj – koučovací přístup ve výuce16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ56 vyuč. hodinšablonyDetail
Základní výcvik mentorských dovedností56 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení32 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení32 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práce16 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení a chování – kurz pro pedagogy 3. stupně6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé6 vyuč.hodinDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodičem6 vyuč.hodinDetail
Zapojme rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu6 vyuč. hodinDetail
Konflikt s rodičem a způsoby jeho řešení6 vyuč. hodinDetail
Šikana8 vyuč. hodinDetail
Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodinDetail
Neukázněný a neprospívající žák6 vyuč. hodinDetail
Přístup k dětem z neúplných rodin6 vyuč. hodinDetail
Týrané a zanedbávané dítě ve škole6 vyuč. hodinDetail
Vyjednávání v problematických situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Extremistické a xenofobní chování jako jedna z variant rizikového chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet (ZŠ a ZUŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Herní aktivity v českém jazyce4 vyuč. hodinyDetail
Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství4 vyuč. hodinyDetail
Čeština nemusí být nudná4 vyuč. hodinyDetail
Čeština může bavit děti i učitele4 vyuč. hodinyDetail
Matematická gramotnost - aktivity nejen do hodin matematiky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Metody vyučování čtení6 vyuč. hodinDetail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tým a týmová spolupráce (ZŠ a ZUŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Škola, základ života – práce třídního učitele6 vyuč. hodinDetail
Od skupinové práce ke kooperaci18 vyuč. hodinDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (ZŠ, SŠ a ZUŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě6 vyuč. hodinDetail
Jazyk a řeč – správná řeč, předpoklad úspěšného školáka8 vyuč. hodinšablonyDetail
Koučovací přístupy ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kreativní a rozvojové úkoly v rámci školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hodnocení žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Etická výchova v životě školy10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku (6 vyuč. hodin)6 vyuč. hodinDetail
Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů8 vyuč. hodinDetail
Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace v krizových situacích8 vyuč. hodinDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
Koučovací dovednosti pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Zavádění a rozvoj tandemové výuky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Možnosti posílení spolupráce školy s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Spolupráce dvou pedagogických pracovníků při realizaci výuky8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Online výuka – šance na reálnou změnu?8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinšablonyDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP) - pro ZV8 vyuč. hodinDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
Autorita učitele – známá, či neznámá?8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: On-line zdroje – výukové objekty a nástroje (ZŠ)4 vyuč. hodinyDetail
NJ - Slovní zásoba hravě a zábavně8 vyuč. hodinšablonyDetail
Gramatika nemusí být nuda8 vyuč. hodinšablonyDetail
Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná angličtina8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná gramatika8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rozvoj učební autonomie žáků ZŠ a SŠ s využitím ICT8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Podpora samostatnosti v učení žáků ZŠ a SŠ s využitím ICT8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT ve všeobecně vzdělávácích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti16 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Metody aktivního učení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Anglická gramatika hrou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Anglická gramatika hrou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina v pohybu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Angličtina - Pohádka nás naučí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hospitační činnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hospitační činnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Skupinové a kooperativní vyučování8 vyuč. hodinšablonyDetail
"No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtina16 vyuč. hodinšablonyDetail
"No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtina16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Aktivní učitel - Zásobník aktivit pro distanční výuku anglického jazyka2 hodinyDetail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Talent a jeho základní atributy8 vyuč. hodinDetail
Stres a co s ním8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikační dovednosti v praxi8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy učení a chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
"No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - 8 hod. - AJ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka - 8 hod. (ZŠ+SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka - 8 hod. (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Proč jsme ve stresu4 vyuč. hodinyDetail