Kurzy na zakázku – pro sborovny

Každý akreditovaný kurz pro Vás rádi připravíme na klíč – pro celý pedagogický sbor nebo několik vybraných učitelů.

Vyberte své téma, pošlete nám poptávku a lektor přijede přímo k Vám do školy.

Případně nám zavolejte nebo napište e-mail: + 420 607 040 733, infra@infracz.cz

NázevHodinová dotace kurzu
Osobnostní a sociální výchova – součást průřezového tématu Občan v demokratické společnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Webinář: Žák, školní třída a distanční vzdělávání - návrat ke společnému soužití ve škole4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ochrana osobních údajů v souvislostech epidemické situace4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
PowerPoint pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Cloudové služby ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase - Google Workspace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Testování žáků a hlasování - šetření času a námahy učitelů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Zábavná výuka s technikou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: On line učitel = televizní moderátor4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Žák a školní třída v období Covid-194 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání4 vyuč. hodinyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace žáků ke školní úspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Vzdělávání žáků cizinců na základní škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně sociálního rozvoje pedagoga střední školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ16 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání na středních školách24 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost na středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagog. podpory s žákem (studentem) SŠ v rámci 1. stupně podpůr. opatření8 vyuč. hodinDetail
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost na středních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinšablonyDetail
Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Vyjednávání v problematických situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Matematická gramotnost - aktivity nejen do hodin matematiky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa8 vyuč. hodinšablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Od skupinové práce ke kooperaci18 vyuč. hodinDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (ZŠ, SŠ a ZUŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě6 vyuč. hodinDetail
Koučovací přístupy ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hodnocení žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Etická výchova v životě školy10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Komunikace v krizových situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Možnosti posílení spolupráce školy s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinšablonyDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ: Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
Autorita učitele – známá, či neznámá?8 vyuč. hodinšablonyDetail
NJ - Slovní zásoba hravě a zábavně8 vyuč. hodinšablonyDetail
Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná angličtina8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná gramatika8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Podpora samostatnosti v učení žáků ZŠ a SŠ s využitím ICT8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT ve všeobecně vzdělávácích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Metody aktivního učení16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Skupinové a kooperativní vyučování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Stres a co s ním8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ ŠABLONÁM: Komunikační dovednosti v praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka - 8 hod. (ZŠ+SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Proč jsme ve stresu4 vyuč. hodinyDetail