Kurzy na zakázku – pro sborovny

Každý akreditovaný kurz pro Vás rádi připravíme na klíč – pro celý pedagogický sbor nebo několik vybraných učitelů.

Vyberte své téma, pošlete nám poptávku a lektor přijede přímo k Vám do školy.

Případně nám zavolejte nebo napište e-mail: + 420 607 040 733, infra@infracz.cz

NázevHodinová dotace kurzu
Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga4 vyuč. hodinDetail
Ozobot a jeho využití ve výuce algoritmizace a informatického myšlení4 vyučovací hodinyDetail
Aktuální otázky ochrany osobních údajů ve školství4 vyučovací hodinyDetail
Vztah školy a zákonných zástupců4 vyučovací hodinyDetail
Planimetrie a stereometrie v úlohách pro střední školy (4 vyuč. hod.)4 vyuč. hodinyDetail
Planimetrie a stereometrie v úlohách pro střední školy8 vyuč. hodinDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Naučte se říkat, co se vám nelíbí!2 hodinyDetail
Správní právo ve škole2 vyuč. hodinyDetail
Pracovně-právní vztahy ve školách6 vyuč. hodinDetail
Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-154 vyuč. hodinyDetail
Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kognitivně-behaviorální přístupy k sebepoškozování v dětském a adolescentním věku8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kognitivně-behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kognitivně-behaviorální intervence při práci s ADHD a poruchami chování u dětí a adolescentů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Elektronické nástěnky4 vyuč. hodinyDetail
Práce s reklamou a autentickými materiály v ČJ6 vyuč. hodinDetail
Podporujeme chuť ke čtení4 vyuč. hodinyDetail
Jak získat další prostředky pro činnost školy aneb Fundraising8 vyuč. hodinDetail
Vzdělávací pobytový program: PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky16 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na prezentace8 vyuč. hodinDetail
Efektivní využití MS Office pro pedagogy8 vyuč. hodinDetail
Sebepoznání a osobnost učitele4 vyuč. hodinyDetail
Dobře fungující týmy v práci škol4 vyuč. hodinyDetail
Dříve tabuizovaná témata v literatuře pro děti a mládež6 vyuč. hodinDetail
ČJ literatura a estetická výchova8 vyuč. hodinšablonyDetail
Exkurze do moderní literatury dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Literatura a film6 vyuč. hodinšablonyDetail
Použití tabletů v hodině i ve volném čase8 vyuč. hodinšablonyDetail
GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ8 vyuč. hodinDetail
Základy používání tabletů ve výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Humorem k pohodě a vyšší efektivitě v hodinách cizích jazyků8 vyučovacích hodinDetail
Sociální a emoční učení (SEL) na praktických příkladech - cizí jazyky8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů8 vyuč. hodinDetail
Jak vést obtížné manažerské rozhovory8 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní řízení školy s důrazem na motivaci pracovníků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ředitel jako leader - učitel jako leader8 vyuč. hodinšablonyDetail
iPad (tablet, mobilní telefon) a fotografování5 vyuč. hodinDetail
Komiks ve výuce4 vyuč. hodinyDetail
Tablet v projektové výuce8 vyuč. hodinšablonyDetail
Učíme se s iPadem8 vyuč. hodinšablonyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě2 hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Volná výchova dětí, ANO či NE?2 hodinyDetail
Kurz přežití pro ředitele škol8 vyuč. hodinDetail
Integrální leadership pro ředitele škol8 vyuč. hodinDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Jak do dubu aneb typologie osobnosti prakticky2 hodinyDetail
LETNÍ VEČERY S ODBORNÍKY: Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi2 hodinyDetail
Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi4 vyuč. hodinyDetail
COACHING I. pro řídící pracovníky ve školství8 + 4 vyuč. hodinyšablonyDetail
Osobnost učitele a žáka4 vyuč. hodinyDetail
Proč roste agresivita u dětí4 vyuč. hodinyDetail
Neklidné a zbrklé dítě4 vyuč. hodinyDetail
Osobnostní a sociální výchova – součást průřezového tématu Občan v demokratické společnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Webinář: Žák, školní třída a distanční vzdělávání - návrat ke společnému soužití ve škole4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
Ochrana osobních údajů v souvislostech epidemické situace4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
PowerPoint pro učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Cloudové služby ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase - zaměřeno na MS Teams/Office 3658 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase - Google Workspace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Testování žáků a hlasování - šetření času a námahy učitelů8 vyuč. hodinšablonyDetail
Zábavná výuka s technikou8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asertivita ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: On line učitel = televizní moderátor4 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Žák a školní třída v období Covid-194 vyuč. hodinyDetail
WEBINÁŘ: Hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání4 vyuč. hodinyDetail
Formativní hodnocení a role učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace žáků ke školní úspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Vzdělávání žáků cizinců na základní škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikace s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Návyky pro osobní rozvoj8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak nevyhořet (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně sociálního rozvoje pedagoga střední školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ16 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství8 vyuč. hodinšablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání na středních školách24 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost na středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagog. podpory s žákem (studentem) SŠ v rámci 1. stupně podpůr. opatření8 vyuč. hodinDetail
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost na středních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinDetail
Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Vyjednávání v problematických situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa8 vyuč. hodinšablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Od skupinové práce ke kooperaci18 vyuč. hodinDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (ZŠ, SŠ a ZUŠ)16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě6 vyuč. hodinDetail
Koučovací přístupy ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hodnocení žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Etická výchova v životě školy10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Komunikace v krizových situacích8 vyuč. hodinDetail
Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Možnosti posílení spolupráce školy s rodiči8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinšablonyDetail
Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinšablonyDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
Autorita učitele – známá, či neznámá?8 vyuč. hodinšablonyDetail
NJ - Slovní zásoba hravě a zábavně8 vyuč. hodinšablonyDetail
Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná angličtina8 vyuč. hodinšablonyDetail
Didaktika AJ – zábavná gramatika8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Podpora samostatnosti v učení žáků ZŠ a SŠ s využitím ICT8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT ve všeobecně vzdělávácích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Neverbální projev v praxi učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti16 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Metody aktivního učení16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Skupinové a kooperativní vyučování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Stres a co s ním8 vyuč. hodinšablonyDetail
Komunikační dovednosti v praxi8 vyuč. hodinDetail
Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka - 8 hod. (ZŠ+SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ: Proč jsme ve stresu4 vyuč. hodinyDetail