Nabídka kurzů pro sborovny

Název
Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy osobnostně sociálního rozvoje pedagoga střední školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ) (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Formativní hodnocení (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (SŠ) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Společné vzdělávání na středních školách (24 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská gramotnost na středních školách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Plán pedagog. podpory s žákem (studentem) SŠ v rámci 1. stupně podpůr. opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Matematická gramotnost na středních školách (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností (80 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy mentorských dovedností (32 vyuč. hodin)šablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky (6 vyuč. hodin)Detail
Dyslexie od narození do dospělosti (6 vyuč. hodin)Detail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu (6 vyuč. hodin)Detail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (8 vyuč. hodin)Detail
Vyjednávání v problematických situacích (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Od skupinové práce ke kooperaci (18 vyuč. hodin)Detail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (16 vyuč. hodin (2 dny))šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě (6 vyuč. hodin)Detail
Koučovací přístupy ve škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Hodnocení žáků (8 vyuč. hodin)Detail
Etická výchova v životě školy (10 vyuč. hodin (1-2 dny))Detail
Žákovská portfolia (8 vyuč. hodin)Detail
Čtenářské dílny (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech (8 vyuč. hodin)Detail