Nabídka kurzů pro sborovny

Název
Projektové vyučování v základním vzdělávání (16 hodin) (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Formativní hodnocení (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (SŠ) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Společné vzdělávání na středních školách (24 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol (16 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská gramotnost na středních školách (16 vyuč. hodin)Detail
Plán pedagog. podpory s žákem (studentem) SŠ v rámci 1. stupně podpůr. opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol (8 vyuč. hodin)Detail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Matematická gramotnost na středních školách (8 vyuč. hodin)Detail
Výcvik mentorských dovedností (80 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy mentorských dovedností (32 vyuč. hodin)šablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ) (8 vyuč. hodin)Detail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky (6 vyuč. hodin)Detail
Dyslexie od narození do dospělosti (6 vyuč. hodin)Detail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu (6 vyuč. hodin)Detail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (8 vyuč. hodin)Detail
Vyjednávání v problematických situacích (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Od skupinové práce ke kooperaci (18 vyuč. hodin (2-3dny))Detail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (16 vyuč. hodin (2 dny))šablonyDetail
Jak vzbudit zájem žáků o učení aneb Tvořivost učitelů mění podobu českých škol (4 vyuč. hodiny)Detail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě (6 vyuč. hodin)Detail
Koučovací přístupy ve škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Hodnocení žáků (8 vyuč. hodin)Detail
Etická výchova v životě školy (10 vyuč. hodin (1-2 dny))Detail