Kurzy na zakázku – pro sborovny

NázevHodinová dotace kurzu
Jak nevyhořet8 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy osobnostně sociálního rozvoje pedagoga střední školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ)16 vyuč. hodinšablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Formativní hodnocení16 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky16 vyuč. hodinšablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě8 vyuč. hodinšablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání na středních školách24 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol16 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářská gramotnost na středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagog. podpory s žákem (studentem) SŠ v rámci 1. stupně podpůr. opatření8 vyuč. hodinDetail
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na SŠ8 vyuč. hodinšablonyDetail
Matematická gramotnost na středních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti6 vyuč. hodinDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Vyjednávání v problematických situacích8 vyuč. hodinšablonyDetail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost8 vyuč. hodinšablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa8 vyuč. hodinšablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Od skupinové práce ke kooperaci18 vyuč. hodinDetail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě6 vyuč. hodinDetail
Koučovací přístupy ve škole8 vyuč. hodinšablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí8 vyuč. hodinšablonyDetail
Hodnocení žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
Etická výchova v životě školy10 vyuč. hodin (1-2 dny)Detail
Žákovská portfolia8 vyuč. hodinšablonyDetail
Čtenářské dílny8 vyuč. hodinšablonyDetail
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…8 vyuč. hodinDetail
Poraďme si s GDPR I8 vyuč. hodinDetail
Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)8 vyuč. hodinDetail
Autorita učitele – známá, či neznámá?8 vyuč. hodinDetail