Reference

 


Jak nás hodnotíte?


Ve dnech 29. 8. a 30. 8. 2017 se kolektiv pedagogů MŠ Dr. Beneše ve Staré Boleslavi zúčastnil vzdělávací akce s názvem Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol. Jednalo se o seminář pro sborovnu, pořádanou společností INFRA s.r.o. přímo v prostorách mateřské školy. Lektorka Ing. Lenka Bartková nás v blocích - Sebepoznání, Tým a týmová práce, Jak nevyhořet a Prezenční dovednosti ve školním prostředí proškolila nejen teoreticky, ale pomohla nám radou, jak řešit konkrétní problémy v praxi. Tato vzdělávací akce byla pro nás velmi přínosná.

Za kolektiv učitelek MŠ Dr. Beneše
Mgr. Miroslava Krčová, ředitelka školy

 

Jsem velice ráda, že jsem jakožto zřizovatelka Mateřské školy Benjamínek, o.p.s. využila možnosti a pozvala Vaši společnost ke zrealizování semináře pro sborovny. Paní lektorka byla výborná, dokázala vytvořit společně s účastníky velice příjemnou atmosféru. Velmi srozumitelně vysvětlovala danou problematiku logopedie, byla ochotna i naslouchat. 

Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Bc. Simona Vroblová Váchalová

 

Se seminářem jsme byli velmi spokojeni, přinesl nám mnoho poznatků pro využití v praxi.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vladimíra Jáchimová

 

Dobrý den,

moc děkujeme za seminář, který proběhl v naší školce. Paní lektorka Mgr. Světlana Cozlová byla naprosto úžasná a bylo vidět, že čerpá ze svých dlouholetých zkušeností a hlavně z praxe. Zkušenosti jsme si vyměňovaly všechny mezi sebou, zapojovaly jsme se do činností, které si pro nás paní lektorka připravila. Nebylo to jen o teorii, ale vyzkoušely jsme si většinu věcí samy na sobě. A protože všechno souvisí se vším, tak jsme kreslily, zpívaly, muzicírovaly, tancovaly, dramatizovaly..... Byly to krásné dva dny a ani se nám nechtělo domů.

Mgr. Jana Olšová

 

Dne 6.9.2017 proběhl na naší škole seminář Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH, který vedla lektorka Mgr. Marika Kropíková, a který byl určen pedagogům I. i II. stupně ZŠ.  Obsahem semináře byla specifika hodnocení jednotlivých druhů SPU a SPCH včetně příkladů z praxe, správná interpretace závěrů pedagogické diagnostiky a společná diskuze.

Seminář splnil naše očekávání, pro zúčastněné učitelé byl velmi přínosný (viz evaluační dotazníky). Mimořádně oceňuji výkon paní lektorky, která je profesionálem ve svém oboru. Zúčastněné pedagogy dovedla zaujmout, přednášená témata srozumitelně a věcně vysvětlit a zdůvodnit. Fundovaně zodpovídala dotazy posluchačů. Věřím, že s paní lektorkou se setkáme i na dalších seminářích.

Mgr. Halina Franková
ředitelka školy
Základní škola, Třinec